REGULAMIN KONKURSU „ZDALNIE WOKALNIE”

ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W ŁANIĘTACH

 

 1. Organizatorem konkursu „Zdalnie wokalnie” jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta.
 2. Głównym celem konkursu jest aktywizacja twórcza dzieci i młodzieży z terenu gminy Łanięta oraz ujawnienie nieodkrytych talentów muzycznych regionu.
 3. Konkurs wokalny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łanięta w wieku od 5 do 17 lat.
 4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 31 lipca 2020 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej GOKiS w Łaniętach: gokis.pl/zdalniewokalnie
 5. Główną nagrodą w konkursie jest nowoczesny tablet multimedialny ufundowany przez firmę Egolit sp. z o.o. zajmującą się ekologiczną gospodarką odpadami. W ramach wyróżnień przewidziano również nagrody-niespodzianki.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić warunki określone przez Organizatora.
 7. W ramach konkursu należy zaśpiewać wybraną, ulubioną piosenkę, dokonując rejestracji audio-video wykonania oraz umieścić nagranie w ogólnodostępnym miejscu w sieci (np. w serwisie YouTube, Vimeo lub w serwisie społecznościowym Facebook – pod warunkiem dostępności nagrania dla Organizatora).
 8. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać za pośrednictwem strony gokislanieta.pl/zdalniewokalnie, wypełniając wszystkie pola formularza i wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby Organizatora. Zgłoszenia niekompletne zostaną odrzucone.
 9. Piosenka może być wykonana z towarzyszeniem podkładu instrumentalnego lub bez niego (a capella); dopuszcza się również własny akompaniament „na żywo”.
 10. Tekst utworu powinien być w języku polskim, a nagranie powinno trwać minimum 2 minuty, maksimum 6 minut.
 11. Jury, w składzie pracowników GOKiS, oceniać będzie wartość artystyczną wykonań, biorąc pod uwagę m.in. czystość śpiewu, dobór repertuaru, ogólny wyraz artystyczny.
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi 3 sierpnia 2020 roku. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej GOKiS oraz na profilu facebookowym @lanietagokis.
 13. Organizator rezerwuje sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub zmian w jego regulaminie oraz rozstrzygania kwestii spoza regulaminu.
G

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij zgłoszenie konkursowe poniżej

Poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy. Należy wypełnić wszystkie pola, podając informacje dotyczące uczestnika konkursu i jego wykonania oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez GOKiS (w tym także na wykorzystanie wizerunku uczestnika na stronach organizatora).

Zgłoszenie konkursowe - "Zdalnie wokalnie"

PRAWNIE WYMAGANE, NIEZBĘDNE ZGODY - PROSIMY O ZAZNACZENIE:

7 + 15 =