Osoby i podmioty, które chcą wesprzeć finansowo naszą inicjatywę, mogą dokonywać wpłat na konto GOKiS

68 9023 0006 2616 0241 2000 0050

wpisując w tytule przelewu „Dzień Dziecka”

W podziękowaniu za udzielone wsparcie będziemy w tym dniu reklamować Państwa jako sponsora Gminy Łanięta.