Sprawdzaj na bieżąco zanieczyszczenie powietrza pyłami PM1, PM2,5. PM10, temperaturę, ciśnienie, wiatr oraz wilgotność powietrza.

Wyniki pomiarów czujnika są dostępne pod linkiem: https://airly.org/map/pl/#52.362727,19.27813,i112287